» Hem

  » Om oss

  » Pellets

  » Kontakt

  » Här finns vi
  » Produkter

  » Länkar

  » Referenser

 
 
BioLine 20

Kompaktare, effektivare och bekvämare.
Den här brännaren ska du välja om du vill använda miljövänlig pellets som energikälla för din uppvärmning.

  • Undermatad förbränning.
  • Varmlufts tändning
  • Styrautomatik med förenklad funktion
  • Roterande brännarkopp (spiskrok)

Varför en BioLine 20.

Helt enkelt därför att den är utrustad med senaste teknik för undermatad förbränning. Vilket innebär bl.a. enklare skötsel med färre besök i pannrummet. Allt bränsle tvingas passera underifrån och upp i förbränningszonen där även de minsta partiklarna följer med och förbränns helt innan askpartiklarna lämnar brännkoppen. Brännaren blir på detta sätt inte lika känslig för spån i pellets, något som är oundvikligt vid inblåsning av pellets från bulkbil. Konstruktionen gör att EcoTec klarar spånrik pellets.

Nästan hälften av Sveriges pelletseldare använder i dag EcoTec - Dom kan inte ha fel


 

 Tekniska fakta EcoTec BioLine 20
 Inmatad pelletseffekt, ställbar   12-20 kW    
 Förbränningsverkningsgrad   90-95 %  
 Vikt   25 kg  
 Askmängd av träpellets   ca 0,3-0,7 %  
 Spänning   230 VAC  
 Längd från pannan   330 mm  
 Höjd utanför pannan   450 mm  
 Bredd utanför pannan   210 mm  
 Färg på skyddskåpa   grön  
 Minsta pannöppning:      
 Bredd   180 mm  
 Höjd   175 mm  
 Fri höjd ovanför brännkopp   150-200 mm  
 Vamluftständning   370 W  
 Elbehov brännare + skruv   ca 60 W  

    

EcoTec BioLine 50
                 Med samma patenterade undermatningsteknologi för maximal förbränning och minimalt underhåll finns även EcoTec B1 för fastigheter med större värmebehov. Pelletsbrännaren B1 ersätter ett värmebehov motsvarande 100-150.000 kwh eller 10-15 m3 olja.

Grundpaket B1
- Pelletsbrännare EcoTec A3 eller B1 som styrs automatiskt av pannans termostat
- Förråd för pellets
med frammatningsskruv till pelletsbrännaren

Extrautrustning:
- Extra långa matarskruvar
- Asksug EcoTec MiniVac
- Draglucka beroende på skorstensdrag

 
 Tekniska fakta EcoTec B1
 Inmatad pelletseffekt   30-50 kW
 Förbränningsverkningsgrad   Ca 90 %
 Vikt   50 kg
 Anslutningsspänning   230 VAC
 Askmängd av träpellets   ca 0,5 %
 Längd från pannan   360 mm
 Bredd utanför pannan   430 mm
 Höjd utanför pannan   420 mm
 Minsta pannöppning:    
 Bredd   250 mm
 Höjd   250 mm
 Fri höjd ovanför brännkopp   300 mm
 Max effektbehov brännare   300 W

 

För större brännare tag då kontakt med Teknik & Utveckling så skickar vi broschyrer till dig eller ditt företag.

              

PellX pelletsbrännare 20 kW

Effektiv och robust pelletsbrännare för villapannor. Kompakt konstruktion med få rörliga delar, lång livslängd och minimalt underhåll. Framåtbrinnande låga, effektiv förbränning och enkel att sköta.                       Elektrisk varmluftständning och termostatstyrning.

Tekniska data
Effekt
Förbränningsverkningsgrad
Elspänning
Elförbrukning (medel)
Vikt
Bredd
Höjd exkl. fallrör
Höjd inkl. fallrör
Djup
Brännkammarrör,diam.
Brännkammarrör, längd
10 - 25 kW
ca 90%

230 V, jordad
ca 40 W
ca 15 kg
225 mm
250 mm
550 mm
300 mm
156 mm
200 mm